Upravit stránku
JOB AIR Technic se stal součástí projektu "ZELENÁ FIRMA".
Cílem projektu je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení.
Díky tomuto projektu společnost umožňuje svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory.