Upravit stránku

Na letounu byla objevena prasklina, která byla detekována pomocí speciální nedestruktivní kontroly vířivými proudy.

Tato inspekce dle SB A320-53-1411 se v této oblasti periodicky opakuje v několikaletých intervalech a začleňuje se do každé větší údržby letadla. Prasklina, která měla 28 milimetrů, se táhla přes celý stiffener, který vyztužuje a zajišťuje stabilitu předního horního rohu bočního okna pilotní kabiny. Toto poškození bylo reportováno do Airbusu se žádostí o instrukce k opravě. Na základě rozsahu poškození (prasklina byla vidět pouhým okem) a jeho nebezpečné poloze (rozpínala se až do rádiusu stiffeneru), Airbus nařídil neprodleně vyměnit rám okna. Výměna rámu okna vyžadovala rozsáhlou demontáž pilotní kabiny letadla včetně avionických bloků. Rovněž se muselo demontovat několik potahových panelů trupu letounu (téměř 3 tisíce nýtů a šroubů), aby byl zajištěn dostatečný prostor pro vytažení rámu okna z letadla.

Samotná výměna okenního rámu, která zahrnovala demontáž poškozeného rámu, práce pro přípravu nového rámu k instalaci a instalace nového rámu trvala 3 týdny, a to při pracích v nepřetržitém pracovním režimu. Demontáž a následná montáž kabiny včetně testů funkčnosti systémů letadla zabrala další 2 týdny.

Pro zajímavost výměna rámu okna si vyžádala spolupráci pracovníků oddělení NDT, inženýringu, klempířské dílny a leteckých mechaniků.