WSPARCIE PODCZAS STUDIÓW

Pomożemy Ci podczas nauki w szkole średniej lub na uniwersytecie. Z nami możesz:

  • odbyć praktyki zawodowe,
  • znaleźć zatrudnienie na umowie o pracę,
  • odbyć staż,
  • pracować nad pracą dyplomową,
  • otrzymać stypendium.

 

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE

  • wykształcenie średnie ze świadectwem ukończenia technikum lub maturą - kierunek mechanik lotniczy (lub kierunek techniczny) lub wykształcenie wyższe - technik mechanik lotniczy,
  • spełnione wymagania dotyczące praktyki zawodowej potrzebne do wydania licencji mechanika lotniczego,
  • szkolenie na typ statku powietrznego Boeing 737NG/MAX albo Airbus A320 CEO/NEO.

STUDIA BRANŻOWE

ŚCIEŻKA KARIERY

→ Pomocniczy mechanik lotniczy
Wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą statków powietrznych zgodnie z podręcznikiem obsługi technicznej pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika.

→ Mechanik lotniczy
Testuje i ustawia zespoły statku lotniczego zgodnie z dokumentacją techniczną.

→ Certyfikowany technik obsługi bazowej
Koordynuje i nadzoruje pracę personelu linii obsługi bazowej.

→ Kierownik linii ciężkiej obsługi technicznej
Organizuje i kieruje pracami nad przeglądami technicznymi we współpracy z innymi działami, monitoruje i kieruje pracą mechaników.

PROCES ADAPTACJI

W pierwszych dniach pracy otrzymasz szczegółowe informacje na temat działalności firmy, bezpieczeństwa w miejscu pracy, systemów i wszystkiego, czego potrzebujesz, aby wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Zorganizujemy dla Ciebie wszystkie szkolenia oraz zapewnimy pracę w bezpiecznych warunkach.

A co będzie dalej? W najbliższych tygodniach dołączysz do Training Academy, która będzie trwać przez cały okres próbny. Zostaniesz przydzielony do indywidualnych mentorów, na liniach lub w warsztatach, którzy będą Cię nadzorować i prowadzić przez proces działań mechanika lotniczego, które będziesz zapisywać do loogbooku. Następnie zostaniesz przetestowany, co obejmuje 5 losowo wybranych zadań przez mentora z innej linii lub warsztatu. Dzięki Training Academy lepiej i szybciej zaangażujesz się w proces naprawy statków powietrznych i nie będziesz musiał martwić się o adaptację w nowym środowisku. 

A to nie koniec - po pomyślnym ukończeniu pierwszych miesięcy otrzymasz możliwość dalszego podnoszenia swych kwalifikacji, niezależnie od tego, czy będą to szkolenia specjalistyczne, takie jak Fuel Tank Safety, Purge Air System, EWIS, szkolenia na typ statku powietrznego, czy inne.

OPOWIEŚCI NASZYCH MŁODYCH KOLEGÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

This website uses cookies

For the proper operation of the website only necessary essential cookie files are activated. However, optional cookies must be enabled for full service delivery, ad personalization and traffic analysis. Use the following button to turn them on. More information.

Settings

Your privacy is important. You can choose from the cookie settings below. More information.